Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Σεπτέμβριος, 2014

Νέα παρέμβαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση αποτελεί το έργο «Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης/ Επαγγελματικής Εμπειρίας» για 7.000 αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ με τη σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒ).

Το έργο «Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης/ Επαγγελματικής Εμπειρίας» προϋπολογισμού 38.358.720€, αφορά στην εκπόνηση Δράσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης ηλικίας έως 29 ετών, στις οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης: Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιοι Νήσοι, Ήπειρος, Θεσσαλία, Αν. Μακεδονία – Θράκη, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Πρόσκληση (Α.Π. 18625/26-09-2014) με κωδ. 186 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – ψηφιακή βάση γνώσεων- υποδομές για ένα ψηφιακό σχολείο – ψηφιακό υλικό για τα σχολεία», Πράξη «Ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για την εφαρμογή πρόσθετης ηλεκτρονικής στήριξης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF| 700 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

 

(08/10/2014) Ορθή Επανάληψη της με αρ. πρωτ. 18378/25-09-2014 Πρόσκλησης με κωδ. 185 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», Πράξεις «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF| 915 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)

(29/09/2014) 1η Τροποποίηση των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» στους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9.

ΑΠ 7 (PDF| 1,79 ΜΒ) ΑΠ 8 (PDF| 1,79 ΜΒ) ΑΠ 9 (PDF| 1,79 ΜΒ)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΕΙ» με κωδικό MIS 393161 στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1 MB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕ 0458 και 2458.

Το αρχείο της ανακατανομής πιστώσεων της ΣΑΕ 0458 και 2458 (PDF| 529 KB)

Ανακοινώνεται η προέγκριση της ΣΑΕ 2458.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 139 KB)

Ανακοινώνονται οι εγκρίσεις των:

ΣΑ Ε0148 ΤΡΟΠ. 1 – 10_09_2014 (PDF| 947 KB)
ΣΑ Ε4452 ΤΡΟΠ. 0 – 17_09_2014 (PDF| 150 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση της Πράξης «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά»  –  Οριζόντια Πράξη με mis: 303141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF|1.56 ΜB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 3123