Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για τον Πολιτισμό – ΣΑΕ 0148 (PDF | 255 KB)
Το αρχείο των ανακλητικών κατανομών για την ΓΓΕΤ – ΣΑΕ 0138 (PDF | 184 KB)
Το αρχείο των κατανομών για την ΕΛΣ – ΣΑΕ 0148 (PDF | 186 KB)