Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΕΙ» με κωδικό MIS 393161 στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1 MB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΕΙ» με κωδικό MIS 393161 στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 975 KB)