Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάρτιος, 2012

Τροποποίηση των πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 27, 28, 87 και 88: «Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας», «Γραφεία Διασύνδεσης», «Πρακτική Άσκηση» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας»

Η Απόφαση τροποποίησης των πράξεων

Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΛΔΕ)» στους Άξονες Προτεριότητας 7 και 8.

ΑΠ7 (PDF | 1,3 MB) – ΑΠ 8 (PDF | 1,3 MB)

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση (Α.Π 4716/26-03-2012) ισχύος υπ’ αρ. 139 Ανοιχτής Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17305/17-10-2011) για την πράξη «Λύκειο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΛΔΕ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (PDF| 112 ΚΒ)

Περισσότερα »

Από την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αρχίζει να μεταφέρεται στον Κεραμεικό, στο κτίριο του πρώην ΕΚΕΠΙΣ, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 45-49, ΤΚ 11855 – Αθήνα, όπου και θα λειτουργεί πλέον.     Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις των ΣΑΕ 0458 και 2458 του ΕΠΕΔΒΜ .

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση της ΣΑΕ 0138 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Περισσότερα »

Σχετικά με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων για τον υπολογισμό των πρόσθετων επωφελουμένων για το έργο της Πρακτικής Άσκησης. 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που δεχόμαστε μετά την αποστολή των αρχείων προς συμπλήρωση για την παράταση και αύξηση του αριθμού των επωφελουμένων για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ επισημαίνουμε τα εξής:

  Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» με κωδικό MIS 292648 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|2.156 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με κωδικό MIS 299931 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|4.174 KB)

Κρίνεται αναγκαίο να γίνουν οι ακόλουθες διευκρινίσεις

  • σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στην Πρόσκληση και τον Οδηγό Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Θαλής» και «Αρχιμήδης» οι οποίες έγιναν προς το σκοπό της διευκόλυνσης όλων και
  • σε σχέση με το νομικό καθεστώς των εξωτερικών συνεργατών της Ομάδας Εξωτερικών Συνεργατών.

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 3123