Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης με τίτλο “ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΛΔΕ)” στους Άξονες Προτεριότητας 7 και 8.

ΑΠ7 (PDF | 1,3 MB) – ΑΠ 8 (PDF | 1,3 MB)