Κρίνεται αναγκαίο να γίνουν οι ακόλουθες διευκρινίσεις

  • σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στην Πρόσκληση και τον Οδηγό Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Θαλής» και «Αρχιμήδης» οι οποίες έγιναν προς το σκοπό της διευκόλυνσης όλων και
  • σε σχέση με το νομικό καθεστώς των εξωτερικών συνεργατών της Ομάδας Εξωτερικών Συνεργατών.

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (PDF|159KB)