Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιούλιος, 2010

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 9775/23-06-2009 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Μελέτη σχεδιασμού μοντέλου – εργαλείου για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των δημοσίων Πανεπιστημίων της Ελλάδας», στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13-ΑΠ14-ΑΠ15 (PDF | 138 ΚΒ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για :

2 θέσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση έργου στo πλαίσιo της πράξης : «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης».

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|184 KB)

Ξεκινάει σήμερα 23-07-2010 η δοκιμαστική λειτουργία του νέου διαδικτυακού τόπου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Με κεντρικό σημείο αναφοράς την επιδίωξη για γρήγορη, εύκολη και στοχευμένη εύρεση της πληροφορίας, ανασχεδιάστηκε πλήρως η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να προσφέρει άμεσα και αποτελεσματικά πλήρη ενημέρωση στο σύνολο των ενδιαφερομένων που την επισκέπτονται. Περισσότερα »

Όπως είχε ανακοινωθεί στην Σύνοδο των Πρυτάνεων και την Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ, η υποβολή και η αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες όσοι έχουν υποβάλει προτάσεις στα δύο ως άνω προγράμματα θα πρέπει να αναρτήσουν ευρεία περίληψη της πρότασής τους στα αγγλικά. Περισσότερα »

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ» (DOC|422 ΚΒ)

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

1. Την υποστήριξη της Οργάνωσης και Διοίκησης της ΔΑΣΤΑ.
2. Την υποστήριξη των Σχέσεων της ΔΑΣΤΑ με οργανισμούς, καθώς και των ενεργειών προβολής και επικοινωνίας.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|266 KB)

Ανακοινώθηκαν χθες 20/7/2010 από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, επιπέδων A, Β1, Β2, Γ1, Ισπανική επιπέδων Β2, Γ1 και Τουρκική επιπέδου Β1  που πραγματοποιήθηκαν στις 8-9 Μαΐου 2010.
Περισσότερα »

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προχωρά σε επικαιροποίηση της Πρόσκλησης για το Νέο Σχολείο, εντάσσοντας στο έργο δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση καθώς και στην ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Περισσότερα »

Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η Πράξη με τίτλο: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης».

Από τον Σεπτέμβριο του 2010, ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες σε σχολεία της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερα »

Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η Πράξη με τίτλο: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης».
Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 3123