Όπως είχε ανακοινωθεί στην Σύνοδο των Πρυτάνεων και την Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ, η υποβολή και η αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες όσοι έχουν υποβάλει προτάσεις στα δύο ως άνω προγράμματα θα πρέπει να αναρτήσουν ευρεία περίληψη της πρότασής τους στα αγγλικά. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τα αντίστοιχα προγράμματα είναι οι παρακάτω:

http://thalis.opengov.gr
(για το πρόγραμμα Θαλής)

http://archimedes.opengov.gr
(για το πρόγραμμα Αρχιμήδης)

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των περιλήψεων στα Αγγλικά είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2010.

Τεχνικές οδηγίες για την υποβολή των προτάσεων έχουν σταλεί στους ΕΛΚΕ των ιδρυμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον υπερσύνδεσμο: http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2327

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|334KB)