Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Προκηρύξεις ΕΥΔ ΕΠΕΚΔιΒιΜ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ (ON-GOING) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο της προκήρυξης (PDF|736KB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (PDF|131 KB)

17/10/2011 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2011 Σχετική Απόφαση (.DOC 102KB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίου της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF |112Kb)

Το αρχείο του τεύχους της πρόσκλησης (PDF|320Kb)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σκοπεύει να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης στην οποία θα διερευνηθεί και θα αποτυπωθεί το κατά κεφαλήν κόστος ανά φοιτητή και ανά επιστημονικό αντικείμενο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, βάσει των διατιθέμενων σχετικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ζητείται ανάδοχος που θα αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Λυκείου – Λυκειακής Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|144 KB)

8/11/2010 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2010  Σχετική Απόφαση (DOC|140KB)

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|144 KB)

8/11/2010 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2010  Σχετική Απόφαση (DOC|139KB)

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|144 KB)

8/11/2010 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2010  Σχετική Απόφαση (DOC|140KB)

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σκοπεύει να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σκοπεύει να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη  «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Δια βίου Μάθησης». Περισσότερα »