Αρχείο για "Προκηρύξεις ΕΥΔ ΕΠΕΚΔιΒιΜ"

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σκοπεύει να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης στην οποία θα διερευνηθεί και θα αποτυπωθεί το κατά κεφαλήν κόστος ανά φοιτητή και ανά επιστημονικό αντικείμενο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, βάσει των διατιθέμενων σχετικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ζητείται ανάδοχος που θα αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Λυκείου – Λυκειακής Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|144 KB)

8/11/2010 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2010  Σχετική Απόφαση (DOC|140KB)

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|144 KB)

8/11/2010 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2010  Σχετική Απόφαση (DOC|139KB)

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|144 KB)

8/11/2010 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2010  Σχετική Απόφαση (DOC|140KB)

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σκοπεύει να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σκοπεύει να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη  «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Δια βίου Μάθησης». Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο :  «Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης από τις Περιφέρειες και τους Δήμους». Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 912345...Τελευταία »