Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σκοπεύει να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη  «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Δια βίου Μάθησης».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|133 KB)