Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών"

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ35 και τίτλο «Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της εκκλησίας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

To αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|549 KB)

Τα συνημμένα αρχεία (.zip|1,42 MB)

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της εκκλησίας» με MIS 453172  στον Άξονα Προτεραιότητας 8 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 8 (PDF| 1,42 MB) 

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 162 και Αρ. Πρωτ. 13523/25-06-2013 για την Πράξη «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των κληρικών και των λαικών στελεχών της εκκλησίας», στον Άξονα Προτεραιότητας 8 του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης (PDF|155 KB)

Περισσότερα »