Το ηλεκτρονικό αρχείο του Σχεδίου Πρόσκλησης για Διαβούλευση (DOC|840ΚΒ)

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της διαβούλευσης έως 15/10/2010