(23/07/2013) 1η Τροποποίηση των Πράξεων με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο Αντικείμενο «Ερευνητικές Εργασίες (Project)»» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 με κωδικούς MIS 357058, 357428 και 357429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 (PDF |1,93 MB) ΑΠ 2 (PDF |1,93 MB) ΑΠ 3 (PDF |1,93 MB)

Oρθή Επανάληψη της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο Αντικείμενο «Ερευνητικές Εργασίες (Project)»» στον Άξονα  Προτεραιότητας  3 με κωδικό MIS 357429  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ3 (PDF |2,89 MB)

(25/10/2011) Ένταξη της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο Αντικείμενο «Ερευνητικές Εργασίες (Project)»» στους άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 με κωδικούς MIS 357058,357428 και 357429  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ1 (PDF |2,52 MB) – ΑΠ2 (PDF |2,52 MB) – ΑΠ3 (PDF |2,52 MB)