Ανακοινώνονται σήμερα 200 προτάσεις που διακρίθηκαν βαθμολογικά και προκρίνονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» και αντίστοιχα 200 προτάσεις για το ερευνητικό πρόγραμμα «Αρχιμήδης».

Σε έναν πολύ μικρό αριθμό μεμονωμένων προτάσεων η αξιολόγηση συνεχίζεται (σε κάποιες εκ των οποίων η συνέχιση της αξιολόγησης γίνεται επειδή δρομολογήθηκε αποκατάσταση διαδικαστικής ατέλειας στην α’ φάση αξιολόγησης που είχε γίνει την άνοιξη 2011).

Για όσες εκ των – πολύ περιορισμένων- προτάσεων που τελούν ακόμα σε αξιολόγηση η τελική τους βαθμολογία ισούται ή είναι ανώτερη με τη βαθμολογία της τελευταίας προκριθείσας κατά τα ανωτέρω πρότασης (δηλαδή της 200ης πρότασης) οι προτάσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν επίσης.

Η δυνατότητα για χρηματοδότηση επιπλέον προτάσεων σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται άλλωστε στις Προσκλήσεις και των 2 Προγραμμάτων.

Έτσι, τελικά οι συνολικές προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν σε καθένα από τα δύο Ερευνητικά Προγράμματα θα είναι περισσότερες από 200.

Τα Ερευνητικά Προγράμματα «Θαλής» (συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000€) και «Αρχιμήδης» (συνολικού προϋπολογισμού 21.000.000€) χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

 Σχετικώς:

http://www.edulll.gr/?p=14143

http://www.edulll.gr/?p=14138

Ο Πίνακας με τις καλύτερες βαθμολογίες στο πρόγραμμα Θαλής. (XLS|25 KB)

Ο Πίνακας με τις καλύτερες βαθμολογίες στο πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ. (XLS|35 KB)