Ανακοινώνονται σήμερα 200 προτάσεις που διακρίθηκαν βαθμολογικά και προκρίνονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αρχιμήδης ΙΙΙ”. 

Το αρχείο των αποτελεσμάτων. (PDF|99 KB)