Επικαιροποιούμε την εν λόγω Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Θαλής ως προς την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων συμμετοχής. Δεν θα ισχύσει η προθεσμία έως 15-06-2010, αλλά θα παραμείνει Ανοικτή η Πρόσκληση.

Σύνδεσμος με τη σχετική σελίδα των Προσκλήσεων