Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 11671/24-7-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξης «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» για την πράξη «Θαλής»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

(28/7/2009) Διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την Πρόσκληση (Α.Π 11671/24-07-2009) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Έγγραφο σχετικά με την κοινοποίηση διευκρινιστικών ερωτήσεων και απαντήσεων (σε .doc μορφή)

(22/10/2009) Ανάρτηση διευκρινιστικών απαντήσεων και έντυπα υποβολής των ερευνητικών προτάσεων και της κεντρικής δράσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Θαλής» [49]

Το έγγραφο των απαντήσεων [1ο] (σε .doc μορφή)

Το έντυπο υποβολής (σε .doc μορφή)

Το έντυπο υποβολής Υποέργου Κεντρικής Δράσης (σε .doc μορφή)

(30/10/2009) Ανάρτηση διευκρινιστικών απαντήσεων και επικαιροποιημένου εντύπου υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Θαλής» [49]

Το έγγραφο των απαντήσεων [2ο] (σε .doc μορφή)

Το επικαιροποιημένο έντυπο υποβολής (σε .doc μορφή)

(2/11/2009) Επικαιροποίηση 2/11: Το έντυπο υποβολής (σε .doc μορφή)

(6/11/2009) Ορθή επανάληψη 6/11: Το έντυπο υποβολής Υποέργου Κεντρικής Δράσης (σε .doc μορφή)

(9/11/2009) 9/11: Έγγραφο διευκρινιστικών απαντήσεων [3ο] (σε .doc μορφή)

(25/11/2009) Παράταση υποβολής προτάσεων έως την Δευτέρα 8-2-2010 στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ. 11671/24-07-2009 Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Πράξη «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Απόφασης παράτασης υποβολής προτάσεων (σε .doc μορφή)

(11/1/2010) Επικαιροποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 11671/24-07-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|115 KB)

(15/1/2010) Tελευταία ισχύοντα έγγραφα: Για την διευκόλυνση των δικαιούχων επαναλαμβάνεται η ανάρτηση συνολικά όλων των τελευταίων ισχυόντων εγγράφων καθώς και των διευκρινιστικών απαντήσεων, σχετικά με την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|860 KB)

Aπόφαση κοινής ημερ/νίας λήξης (DOC|2,68 MB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)