Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάιος, 2013

Ένταξη  της  Οριζόντιας  Πράξης  «Μελέτη για την Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ)» με κωδικό MIS 446846 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,25 MB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 299949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.227 KB)

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) συμμετείχε και διοργάνωσε το θεματικό εργαστήρι για την «Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση» στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου με θέμα το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 στην Αίγλη Ζαππείου.

Περισσότερα »

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική Yποστήριξη για την Εφαρμογή των Νόμων 4009 / 2011 και 4076 / 2012» με κωδικό MIS 446805 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|990 KB)

Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, κατόπιν της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου περί απεικόνισης συναλλαγών, και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων από δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» εντός του κανονιστικού πλαισίου και των όρων που έχουν ήδη διαμορφωθεί από τις σχετικές Προσκλήσεις και τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων, προβαίνει στις ακόλουθες διευκρινίσεις ως προς την επιλεξιμότητα συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών.

Οδηγίες προς Δικαιούχους για επιλεξιμότητα δαπανών (PDF|430 KB)

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 144 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Περισσότερα »

Διευκρινίσεις επί των όρων της  με αριθμ. πρωτ.  8303/17-04-2013  «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”» Προκήρυξης.

 

 

Το Αρχείο των διευκρινίσεων

2η Τροποποίηση [Ορθή επανάληψη] της απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστήμιο Κρήτης» στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ10 (PDF|232 KB)

Περισσότερα »

Διαβούλευση ξεκίνησε το Υπουργείο Παιδείας με τους ιδρυματικούς υπευθύνους των έργων της Πρακτικής Άσκησης με στόχο την ενίσχυση του σημαντικού αυτού θεσμού.

Περισσότερα »

Διευκρινίσεις επί των όρων της  με αριθμ. πρωτ.  6606/27-03-2013  «Παροχή Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην ΕΥΕ ΕΔ ΥΠΑΙΘΠΑ για την Επιτάχυνση Υλοποίησης των Έργων του ΕΠΕΔΒΜ» Προκήρυξης.

Το αρχείο των διευκρινήσεων (PDF | 172KB)

 

Σελίδα 1 απο 212