Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιούνιος, 2012

Η Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) στο πλαίσιο των Πράξεων «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη προκήρυξη.

Περισσότερα »

Αναρτώνται οδηγίες για την επικαιροποίηση των πιστώσεων και των αιτημάτων χρηματοδότησης για το έτος 2012 και οδηγίες συμπλήρωσης.

Περισσότερα »

Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» (http://www.prosvasimo.gr) με επιστημονικό υπεύθυνο το Σύμβουλο Α΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κο Βασίλειο Κουρμπέτη, και Υπεύθυνο Ανάπτυξης Ιστοτόπου και Δομής Υλικού, το Μηχανικό Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, κο Χαράλαμπο Δούκα, διακρίθηκε με τη σφραγίδα καλής πρακτικής για την πρόταση «Εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο για μαθητές με αναπηρίες με χρήση διαδικτυακών μέσων και ανοικτών κοινοτήτων», μεταξύ των 20 καλύτερων πρακτικών από τις 91 υποβληθείσες στο πλαίσιο της δράσης “Μάθηση 2.0 plus” http://www.mathisi20.gr σε σχέση με καινοτομικές πρωτοβουλίες νέων και καλές πρακτικές για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της πρόσκλησης και της αξιολόγησης των καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου της δράσης “Μάθηση 2.0 plus”, την Τετάρτη 27/6 στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ, http://www.daiscenter.gr.


Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)  στο πλαίσιο των Πράξεων «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, που υλοποιoύνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο των πράξεων «Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», «ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Διερεύνηση Νέας φυσικής με τα πειράματα ATLAS και CMS στο LHC» και «ΘΑΛΗΣ – Ε.Κ.Π.Α. – Πλέγμα Αισθητήρων για τη Θωράκιση από Περιβαλλοντικούς Κινδύνους», που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στις ακόλουθες Προσκλήσεις.

Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΔΑΣΤΑ του ΓΠΑ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη προκήρυξη.

Περισσότερα »

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (ΕΔΕΛ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Πράξης: «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη προκήρυξη.

Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πάτρας στο πλαίσιο της πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  του ΤΕΙ Πάτρας»  που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη προκήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού.

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Α΄ ετών σπουδαστών ΑΕΝ επι πλοίου ετών 2008-2010  ΑΠ5, ΑΠ6» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

ΑΠ5 (PDF|2,11 MB)  – ΑΠ6 (PDF| 2,11 MB)

Περισσότερα »

(12/06/2012) 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (MIS_215558), στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (MIS_215565) και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (MIS_215570), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|2,11 MB) ΑΠ 2 (PDF|2,11 MB) ΑΠ 3 (PDF|2,11 MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 512345