Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» (http://www.prosvasimo.gr) με επιστημονικό υπεύθυνο το Σύμβουλο Α΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κο Βασίλειο Κουρμπέτη, και Υπεύθυνο Ανάπτυξης Ιστοτόπου και Δομής Υλικού, το Μηχανικό Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, κο Χαράλαμπο Δούκα, διακρίθηκε με τη σφραγίδα καλής πρακτικής για την πρόταση «Εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο για μαθητές με αναπηρίες με χρήση διαδικτυακών μέσων και ανοικτών κοινοτήτων», μεταξύ των 20 καλύτερων πρακτικών από τις 91 υποβληθείσες στο πλαίσιο της δράσης “Μάθηση 2.0 plus” http://www.mathisi20.gr σε σχέση με καινοτομικές πρωτοβουλίες νέων και καλές πρακτικές για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της πρόσκλησης και της αξιολόγησης των καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου της δράσης “Μάθηση 2.0 plus”, την Τετάρτη 27/6 στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ, http://www.daiscenter.gr.