Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Οκτώβριος, 2009

Τα συνημμένα αρχεία (ZIP|40 KB)

Τα συνημμένα αρχεία (ZIP|147 KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 12064/31-07-2009 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013» – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ». Περισσότερα »

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία-Ανάπτυξη)» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο των πράξεων Πρακτικής Άσκησης και Μονάδων Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 13-14-15 (DOC | 260KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση/ Βαθμολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 13-14-15 (DOC | 260KB)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΕΕΚ»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (DOC | 300KB) Περισσότερα »

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (DOC | 300KB) Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 212