Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιούλιος, 2009

Έληξε: 15/9/2009

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ”ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, ΕΣΠΑ 2007 – 2013» Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έληξε: 24/8/2009

Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», που εντάσσεται στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Προκήρυξη (PDF|467 KΒ)

Σύμβαση (PDF|158 KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Σύμβουλος Δημοσιότητας για την εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”. Ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 (PDF|366 KB)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια οπτικοακουστικών διαδραστικών μέσων ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας & ανακύκλωσης (ΕΚΤ)» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (PDF|233 KB) ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (PDF|204 KB) ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (PDF|205 KB)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια οπτικοακουστικών διαδραστικών μέσων ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας & ανακύκλωσης (ΕΤΠΑ)» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (PDF|216 KB) ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (PDF|217 KB) ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (PDF|216 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 11671/24-7-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξης «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» για την πράξη «Θαλής»
Περισσότερα »

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007 -2013 προέβη σήμερα 24 Ιουλίου 2009, στην ανακοίνωση της πρόσκλησης για την Πράξη «Θαλής» , συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000,00 ευρώ. Περισσότερα »

Έληξε: 27/8/2009

Διευκρίνιση – Συμπλήρωση της με αρ.πρωτ. 11586/22-07-2009 Πρόσκλησης

Διευκρίνιση – Συμπλήρωση της με αρ.πρωτ. 11586/22-07-2009 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλου Δημοσιότητας-Επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”»

Διευκρίνιση (PDF|62,3 KB)

Έληξε: 27/8/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλου Δημοσιότητας-Επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», που εντάσσεται στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Προκήρυξη (PDF|730 KΒ)

Σύμβαση (DOC|158 KB)

Σελίδα 1 απο 41234