Αρχείο για "Προβολή Δράσεων Φορέων"

«Σημειώνεται ότι στην ενότητα αυτή, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αναδημοσίευε μέχρι τις 31.12.2012 τις δράσεις που υλοποιούνταν από φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". Από 1.1.2013 η ενημέρωση για τις δράσεις των φορέων γίνεται μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΕΠΕΔΒΜ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις αυτές μπορείτε να απευθύνεστε στον αντίστοιχο φορέα υλοποίησης.»

Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» (http://www.prosvasimo.gr) με επιστημονικό υπεύθυνο το Σύμβουλο Α΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κο Βασίλειο Κουρμπέτη, και Υπεύθυνο Ανάπτυξης Ιστοτόπου και Δομής Υλικού, το Μηχανικό Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, κο Χαράλαμπο Δούκα, διακρίθηκε με τη σφραγίδα καλής πρακτικής για την πρόταση «Εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο για μαθητές με αναπηρίες με χρήση διαδικτυακών μέσων και ανοικτών κοινοτήτων», μεταξύ των 20 καλύτερων πρακτικών από τις 91 υποβληθείσες στο πλαίσιο της δράσης “Μάθηση 2.0 plus” http://www.mathisi20.gr σε σχέση με καινοτομικές πρωτοβουλίες νέων και καλές πρακτικές για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της πρόσκλησης και της αξιολόγησης των καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου της δράσης “Μάθηση 2.0 plus”, την Τετάρτη 27/6 στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ, http://www.daiscenter.gr.


Δια μέσου της έρευνας καλλιεργείται και προάγεται η επιστημονική γνώση. Οι διδακτορικοί φοιτητές αποτελούν ένα βασικό μοχλό επιστημονικής έρευνας σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει να επιδείξει υποτρόφους φοιτητές από την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, το ΤΕΦΑΑ, τη Νομική Σχολή, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών οι οποίοι στην ημερίδα που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, ώρα έναρξης 16:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Ροδόπης στην Κομοτηνή, θα παρουσιάσουν ένα μέρος της δουλειάς τους.

Το έργο το οποίο θα προβάλλουν οι υποψήφιοι διδάκτορες συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και πραγματοποιείται στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ – Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007 – 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. με Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σάββα Τοκμακίδη.

Η πρόσκληση της ημερίδας (PDF|110 KB)

Το πρόγραμμα της ημερίδας (PDF|177 KB)

 

To Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και Φλώρινας και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Φλώρινας οργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις με στόχο την αξιόπιστη ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων της Κοζάνης και της Φλώρινας σε σχέση με τις προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και περαιτέρω σταδιοδρομίας που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους μαθητές το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος, τις προοπτικές ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων τους και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2012 στους χώρους των αντίστοιχων Λυκείων.

Ενημερωτικός Οδηγός για τα Τμήματα (σε .zip μορφή)

Αφίσα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και Αιγαίου, πραγματοποιείται στις 12 Μαΐου 2012 στην Αθήνα ημερίδα με θέμα: «Το ελληνικό σχολείο και η διαπολιτισμικότητα: η δυναμική και τα οφέλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς». Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Ζωντανή αναμετάδοση της ημερίδας στην ιστοσελίδα της Πράξης: http://www.diapolis.auth.gr/

Το πρόγραμμα της ημερίδας

Αφίσα

 

                                                                                                  

Tην Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012,  το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ με τίτλο:  «Διαδικασίες Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ – ΕΣΠΑ».

Το έργο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους.

Ανακοινώνεται το 1o Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το αρχείο του Ενημερωτικού Δελτίου (PDF|769KB)

Στον ιστότοπο του Προγράμματος Εκμάθησηςτης Αγγλικής στην Πρώιμη παιδική ηλικία http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool προστέθηκε η νέα ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η οποία συνεχώς θα ανανεώνεται. Σε αυτήν μπορείτε να βρείτε αναμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό για την Α΄και Β΄Δημοτικού, καθώς και το Νέο βιβλίο της Γ΄Δημοτικού. Το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία» υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Η αφίσα του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Καβάλας. Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Καβάλας» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προσκαλεί τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το προσεχές εξάμηνο να παραστούν στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Πρακτική Άσκηση σήμερα…επαγγελματική αποκατάσταση αύριο». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15  Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11:30 στην αίθουσα 25 του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας. Το έργο του Γραφείου Διασύνδεσης και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Καβάλας υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης εγκαινιάζει την ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία του έργου, τις δράσεις και παρεμβάσεις, τη συμμετοχή και τα αποτελέσματά του.

Το έργο  υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το αρχείο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης (Ιούλιος 2011).  (PDF|224 KB)

Σελίδα 2 απο 41234