Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(05/09/2014) Ορθή Επανάληψη της 7ης τροποποίησης (Α.Π. 16648/01-09-2014) της Πρόσκλησης 105 για την υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 7ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF | 453 KB)

(01/09/2014) 7η τροποποίηση (Α.Π. 16648/01-09-2014) της Πρόσκλησης 105 για την υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 7ης τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF | 454 KB)

(05/09/2014) Ορθή Επανάληψη της 6ης τροποποίησης (Α.Π. 16455/27-08-2014) της Πρόσκλησης 105 για την υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 6ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF | 475 KB)

(27/08/2014) 6η τροποποίηση (Α.Π. 16455/27-08-2014) της Πρόσκλησης 105 για την υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 6ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF | 475 KB)

(29/01/2014) 5η τροποποίηση (Α.Π 1876/29-01-2014) της Πρόσκλησης 105 για την υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 5ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF | 143 KB)

(18/10/2013) 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 4ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF | 124 KB)

(27-9-13) 3η τροποποίηση (Α.Π. 19827/07-09-2013) της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF | 124 KB)

(14/12/2012) 2η τροποποίηση (Α.Π. 21037/14-12-2012) της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF | 386 KB)

(01/12/2010) Πρόσκληση (Α.Π. 25195/01-12-2010) για υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλούνται οι: Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης, Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης και Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (DOC|702KB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|524 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)