Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Τροποποίηση των πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 101, με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES) – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Το αρχείο της ΑπόφασηςΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (PDF|308 KB)

(24/09/2014) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3ης Τροποποίησης της πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 101) για την κατηγορία Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 1,2,3.

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της 3ης τροποποίησης (PDF | 245KB)

(23/01/2012) 2η τροποποίηση της  ανοικτής πρόσκλησης για  υποβολή προτάσεων στην κατηγορία πράξης: «Ψηφιακές Δράσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 1,2,3.

 Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης (PDF | 792 KB)

(2/12/2011) Τελικός πίνακας θετικά αξιολογηθεισών προτάσεων (PDF|152 KB) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

(29/11/2011) Τυποποιημένα έντυπα για τη διαμόρφωση της υποβληθείσας πρότασης βάσει του εγκεκριμένου Π/Υ:

(11/03/2011) Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» [101] έως τις 28-03-2011.

Το αρχείο της απόφασης παράτασης (PDF|343 KB)

(14/02/2011) 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ πρόσκλησης (Α.Π 23309/18-11-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ψηφιακές Δράσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Το αρχείο της τροποποίησης της πρόσκλησης (PDF|620 KB)

 (19/11/2010) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης (Α.Π 23309/18-11-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ψηφιακές Δράσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της πρόσκλησης (PDF|613 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 23309/18-11-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ψηφιακές Δράσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Καλούνται:

  1. τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα α) πανεπιστημιακού τομέα και β) τεχνολογικού τομέα να υποβάλουν προτάσεις για τη Πράξη: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES) – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
  2. το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet να υποβάλει πρόταση για την Πράξη: «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (HELLENIC OPENCOURSES) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ »

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|804 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)