3η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 με κωδικούς MIS 303328, 303329 και 303330 αντίστοιχα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
ΑΠ 1  (PDF |1.49 MB) – ΑΠ 2  (PDF | 1.49  MB) – ΑΠ 3  (PDF | 1.49 MB)

2η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
ΑΠ1(PDF |1.463 KB)ΑΠ2PDF | 1.463  KB) – ΑΠ3  (PDF | 1.463 KB)

1η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
ΑΠ1  (PDF |380  KB) – ΑΠ2  (PDF | 380  KB) – ΑΠ3  (PDF | 380  KB)

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση – ΑΠ1» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

ΑΠ1 (DOC|484 KB)  – ΑΠ2 (DOC| 485 KB) – ΑΠ3 (DOC|484 KB)