4η Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 19127/22-12-09 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 6) για την πράξη «Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)».

Το αρχείο της 4ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|156 KB)

(26/11/2010) 3η Επικαιροποίηση της Τροποποίησης 19127/22-12-09  της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16852/01-08-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Κατηγορίας Πράξεων ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ).

 Το αρχείο της 3ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 469 KB)

(29/07/2010) 2η Επικαιροποίηση της Τροποποίησης 19127/22-12-09  της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16852/01-08-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Κατηγορίας Πράξεων ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ).

 Το αρχείο της 2ης Επικαιροποίησης (PDF| 469 KB)

(30/06/2010) 1η Επικαιροποίηση της Τροποποίησης 19127/22-12-09  Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16852/01-08-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Κατηγορίας Πράξεων ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ).

Το αρχείο της Επικαιροποίησης της Τροποποίησης της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

(22/12/2009) Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16852/01-08-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Κατηγορίας Πράξεων ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ).

Το αρχείο της Τροποποίησης (σε .doc μορφή)

(01/08/2008) Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 16852/01-08-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Κατηγορίας Πράξεων ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)