Σχετικό έργο Εντάχθηκε

 4η Τροποποίηση της Aνοιχτής Πρόσκλησης (με Α.Π 19126/22-12-09) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 4ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|171 KB)

(19/01/2012)3η Επικαιροποίηση της Aνοιχτής Πρόσκλησης (με Α.Π 19126/22-12-09) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 3ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|471 KB)

(28/09/2011) 2η Επικαιροποίηση της Aνοιχτής Πρόσκλησης (με Α.Π 19126/22-12-09) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Πρόσκλησης [4] για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ», με κωδικό: 04.72.05.02 :

Το αρχείο της 2ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|457 KB)

(9/7/2010) Επικαιροποίηση της με Α.Π 19126/22-12-09 Πρόσκλησης [4] για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ», με κωδικό: 04.72.05.02 :

στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 4 στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 5 στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 6 στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στο πλαίσιο των πιο πάνω κατηγοριών πράξεων ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μία και μόνο μία πρόταση ανά κατηγορία πράξης και άξονα προτεραιότητας.

και παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (PDF|447KB)

(22/12/2009) Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16851/01-08-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” Κατηγορίας Πράξεων ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ.

Το αρχείο της Τροποποίησης (σε .doc μορφή)

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 16851/01-08-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, Κατηγορίας Πράξεων ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ.

Κ Α Λ Ε Ι τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ως Δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) οι οποίες θα αφορούν στην υλοποίηση, υποστήριξη και επέκταση των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων των Δημοσίων ΙΕΚ του ΟΕΕΚ και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., μέσω της επιδότησης αποφοίτων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του αντίστοιχου ειδικού στόχου (4.3, 5.3, 6.3) του Ε.Π περί αποτελεσματικότερης σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» .

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)