Ανακοινώνονται οι ακόλουθες αποφάσεις Χρηματοδότησης & Προεγκρίσεων από τη ΔΔΕ:

90_XRHMATODOTHSH_SAE_3451_PIKE_4078_20-12-2017

90_XRHMATODOTHSH_SAE_3451_PIKE_AIT_4078

91_XRHMATODOTHSH_SAE_3341_PIKE_4102_20-12-2017

91_XRHMATODOTHSH_SAE_3341_PIKE_AIT_4102

92_XRHMATODOTHSH_SAE_3341_PIKE_4022_21-12-2017

92_XRHMATODOTHSH_SAE_3341_PIKE_AIT_4022

93_XRHMATODOTHSH_SAE_3341_PIKE_4022_21-12-2017

93_XRHMATODOTHSH_SAE_3341_PIKE_AIT_4022

94_XRHMATODOTHSH_SAE_3451_PIKE_4156_22-12-2017

94_XRHMATODOTHSH_SAE_3451_PIKE_AIT_4156

94_XRHMATODOTHSH_SAE_3451_PIKE_AIT_4197

95_XRHMATODOTHSH_SAE_3341_PIKE_4069_27-12-2017

95_XRHMATODOTHSH_SAE_3341_PIKE_AIT_4069

96_XRHMATODOTHSH_SAE_3451_PIKE_4284_27-12-2017

96_XRHMATODOTHSH_SAE_3451_PIKE_AIT_4284

97_XRHMATODOTHSH_SAE_3451_PIKE_4285_27-12-2017

97_XRHMATODOTHSH_SAE_3451_PIKE_AIT_4285

SAE_3451_Proegrisi_2017_21-12-2017 (2)

SAE_3451_Proegrisi_2017_21-12-2017

SAE_3551_Proegrisi_2017_29-12-2017