Ανακοινώνεται η ακόλουθη Απόφαση Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΕΔΒΜ από την ΔΔΕ:

79_katanomh_ypolog_2458_0458_0658_29-11-2016