Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

Το αρχείο των Κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_3-11-2016 (179 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους_3551_4-11-2016 (187 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους_0138_4-11-2016 (163 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο της αρνητικής κατανομής για Υπολόγους_0458_4-11-2016 (163 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους_0138_3451_10-11-2016 (170 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_14-11-2016 (179 ΚΒ| PDF)

To αρχείο των Υπολόγων_3341_14-11-2016 (168 ΚΒ| PDF)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_17-11-2016 (179 ΚΒ| PDF)

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς_3451_24-11-2016 (213 ΚΒ| PDF)