Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

SAE_0458_Proegrisi_2016_Yp_Paideias_23-6-2016

SAE_2458_Proegrisi_2016_Yp_Paideias_23-6-2016

SAE_3451_Proegrisi_2016_Yp_Paideias_Nea_Erga_29_eos_44_23-6-2016

SAE_3451_Proegrisi_2016_Yp_Paideias_Nea_Erga_34_eos_40_23-6-2016

SAE_3891_Proegrisi_2016_Yp_Nautilias_23-6-2016