Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

SAE_3911_Proegrisi_2016_TEXNIKH_BOH_Yp_Ygeias_21-6-2016