Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ05 και τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 520 ΚΒ) ΝΕΟ

To Αρχείο της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF| 826 ΚΒ)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης  (PDF| 518 ΚΒ)

Τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης (.zip )

Ποσοστά συμμετοχής Περιφερειών (docx |14 KB)