Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|483 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Υπολόγους (PDF|221 KB)