2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 299963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.265 KB)