1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 02] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|273 KB)

(20/08/2015) Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ 02] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο»

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης της Πρόσκλησης (PDF|337 KB)

Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ 02] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|273 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (.zip|1052KB)