8η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδικό 49 για τις πράξεις «ΘΑΛΗΣ» Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας και «ΘΑΛΗΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ».

8η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF| 2 MB)

Τροποποίηση όλων των πράξεων που εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 49 για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία πράξης «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», ως προς την ημερομηνία λήξης τους, η οποία με την παρούσα ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2015.

Το αρχείο της τροποποίησης  (818 ΚΒ)

Τροποποίηση όλων των πράξεων που εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 49 για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία πράξης «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», ως προς την ημερομηνία λήξης τους, η οποία με την παρούσα ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2015.

 Το αρχείο της τροποποίησης  (228 ΚΒ)

7η  Επικαιροποίηση ανοιχτής  πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην  κατηγορία  πράξης: «ΘΑΛΗΣΕνίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12.

7η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής» (PDF| 1 MB)

Ορθή Επανάληψη 6ης  Επικαιροποίησης ανοιχτής  πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην  κατηγορία  πράξης : «ΘΑΛΗΣΕνίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6ης Επικαιροποίησης Πρόσκλησης Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής» (PDF| 1,3MB)

(29/02/2012) 6η  Επικαιροποίηση ανοιχτής  πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην  κατηγορία  πράξης : «ΘΑΛΗΣΕνίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12.

6η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής» (PDF| 1 MB)

(23/12/2011) 5η Επικαιροποίηση ανοιχτής  πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην  κατηγορία  πράξης : «ΘΑΛΗΣΕνίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12.

5η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής»

(8/11/2011)4η Επικαιροποίηση ανοιχτής  πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην  κατηγορία  πράξης : «ΘΑΛΗΣΕνίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12.

4η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής»

(04/07/2011) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ανοιχτής  πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην  κατηγορία  πράξης : «ΘΑΛΗΣΕνίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας».

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της 2ης επικαιροποίησης (PDF| 389 KB)

(14/09/2010) 2η Επικαιροποίηση ανοιχτής  πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην  κατηγορία  πράξης : «ΘΑΛΗΣΕνίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12.

2η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής»