Ανακοινώθηκαν σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο: http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2598