Με κεντρικό σημείο αναφοράς τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, το Υπουργείο Παιδείας ξεκινάει πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης σε όλα τα ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ της χώρας με στόχο να φέρει τον μαθητή των ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ πιο κοντά στην αγορά εργασίας, να ενδυναμώσει τις δεξιότητές του και να τον ενθαρρύνει ώστε να είναι σε θέση μετά την αποφοίτησή του να αξιοποιήσει την ειδικότητά του ιδρύοντας τη δική του επιχείρηση.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται:

–  ειδική εκπαίδευση των μαθητών με μικρά ομαδικά σεμινάρια ή/ και ατομικές ειδικές συνεδρίες υποστήριξης που θα έχουν ως αντικείμενο: (α) την τόνωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών αλλά και την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής τους ώστε να μπορούν να «τολμήσουν» την ίδρυση μίας επιχείρησης και αφετέρου (β) την παροχή χρήσιμων, πρακτικών και άμεσα εφαρμόσιμων γνώσεων για τις πραγματικές απαιτήσεις ίδρυσης και λειτουργίας μίας επιχείρησης (γνώσης μικροοικονομικής, λογιστικής, τραπεζικής, θεσμικού πλαισίου κλπ).

–  η διοργάνωση διαγωνισμού επιχειρηματικότητας με αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία μίας επιτυχημένης εικονικής επιχείρησης σε όσο το δυνατόν περισσότερες ειδικότητες των ΕΠΑΛ (μεμονωμένα ή συνδυαστικά).

–  παροχή ειδικής συμβουλευτικής και υποστήριξης των νικητών του διαγωνισμού για την υλοποίηση της ιδέας τους.

–  επιμόρφωση επί του αντικειμένου των καθηγητών των ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν στους μαθητές τους και μελλοντικά σχετική εκπαίδευση αλλά και σχετική ατομική υποστήριξη.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στο πλαίσιο της οργάνωσής του προβλέπεται να αξιοποιηθεί και σχετικό υλικό που έχει παραχθεί σε προηγούμενα συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ).

Τέλος, για την αποτελεσματική στήριξη των νέων υποψήφιων επιχειρηματιών θα αξιοποιηθούν επαφές με άλλα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και με άλλους θεσμούς τόνωσης της επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικής στήριξης πχ Ταμείο Νέας Οικονομίας.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύεται σήμερα Πρόσκληση με τίτλο: «Οι μαθητές των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ «επιχειρούν» – Τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ πιο κοντά στην αγορά εργασίας: Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας».

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|341 KB)