Για 4η συνεχή χρόνια, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) συμμετέχει στο τριήμερο εκδηλώσεων με θεματική τη «Νεολαία σε κίνηση» (“Youth On the Move”), η οποία διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η «Νεολαία σε Κίνηση», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της κινητικότητας, θα βρίσκεται στην προκυμαία της Καλαμάτας από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2014. Οι τριήμερες εκδηλώσεις της «Νεολαίας σε κίνηση» (“Youth On the Move”) στόχο έχουν την ενημέρωση των νέων σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης, έρευνας ή επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει η ΕΕ. Επιπρόσθετα, οι νέοι θα μπορούν να συζητήσουν με άλλους νέους ανθρώπους που έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτές.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ συμμετέχει με εκθεσιακό περίπτερο προβολής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεών της καθώς και με αντίστοιχες θεματικές παρουσιάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από Δικαιούχους φορείς του ΕΠΕΔΒΜ και συγκεκριμένα από στελέχη του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Πελοποννήσου, της ΓΓΔΒΜ και του ΕΟΠΠΕΠ.   Περισσότερες πληροφορίες: