1η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης με κωδ. 178 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης «Eξορθολογισμός προγρ/των σπουδων & εκπ/κου υλικου ( Α΄θμια και Β΄θμια εκπ/ση)» και την Πράξη “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο –ΕΠΑΛ)

Το αρχείο της τροποιημ. Πρόσκλησης (PDF|379 KB)

(28/1/2014) Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 178 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης «Eξορθολογισμός προγρ/των σπουδων & εκπ/κου υλικου ( Α΄θμια και Β΄θμια εκπ/ση)» και την Πράξη “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο –ΕΠΑΛ)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|417 KB)

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης  (συμπιεσμένο αρχείο | 865 ΚΒ)