Αναμένονται Προτάσεις

(09/11/2010) Επικαιροποίηση πρόσκλησης (Α.Π 11941/23-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Αναμόρφωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και την πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις για τους Μαθητές» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Επικαιροποίησης (PDF|1,03 MB)

Πρόσκληση (Α.Π 11941/23-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Αναμόρφωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και την πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις για τους Μαθητές» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλεί το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ως Δικαιούχο, να υποβάλλει προτάσεις 

Το αρχείο της πρόσκλησης (DOC|744 KB)
Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)