Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(10/09/2010) Επικαιροποίηση της πρόσκλησης (Α.Π 11708/11-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-Εισαγωγική Επιμόρφωση» και την πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών έτους 2010-2011» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Η επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 542 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 11708/11-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-Εισαγωγική Επιμόρφωση» και την πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών έτους 2010-2011» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλείται o Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) να υποβάλει προτάσεις από την επόμενη ημερομηνία της  έκδοσης της πρόσκλησης, με ανοιχτή ημερομηνία λήξης για την κατηγορία πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-Εισαγωγική Επιμόρφωση» και την πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών έτους 2010-2011» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|699 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)