1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό MIS 389316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF|1.498 KB)

(31/12/2012) Ένταξη της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό MIS 389316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF|1.498 KB)