2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» με κωδικό MIS 383574 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3  (PDF | 1.597 KB)

1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» με κωδικό MIS 383574 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 (PDF | 1.488 KB)

(6/8/2012) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» με κωδικό MIS 383574 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 (PDF | 1.488 KB)