(02/03/2017) 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» με κωδ. ΟΠΣ 375033 στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 5 (PDF| 1,22 ΜB)

(13/06/2016) Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας – ΑΠ 4» με κωδ. ΟΠΣ 375031.

ΑΠ 4 (PDF| 981 ΚB)

(04/12/2013) 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 4 (PDF| 1,42 MB) ΑΠ 5 (PDF| 1,42 MB)

(27/05/2013) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 4 (PDF| 1,46 MB) ΑΠ 5 (PDF| 1,46 MB)

(04/05/2013) Ένταξη των Πράξεων «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ4 (PDF| 2,1 MB) – ΑΠ5 (PDF| 2,1 MB)

Κράτα το

Κράτα το