Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της  Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π. 3014/24-02-2012) κωδ. 151 για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Μηχανισμός ‘Αμεσης Παρέμβασης  για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» στους  Άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|230 ΚΒ)

(08-05-2013) 1η Τροποποίηση της  Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π. 3014/24-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Μηχανισμός ‘Αμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» στους  Άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|293KB)

 

Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 3014/24-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Μηχανισμός ‘Αμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» στους  Άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης(PDF|398KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (σε μορφή .zip)