Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 2492/16-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων » στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, «Συστημικές Παρεμβάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.

Καλείται  το  Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».

Το αρχείο της Πρόσκλησης(PDF 801 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)