2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» στον Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠ8 (PDF|4,16 MB)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» στον Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠ8 (PDF|4,25 MB)

(03-11-11) Ένταξη της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης»  στον Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠ8 (PDF|5,06MB)